Styrets beretning

Styret har siden årsmøtet i Ursvik vel 15.6.2001 bestått av Knut Næsje (leder), Roger Bjørnstad (nestleder), Berit Krefting (kasserer) og Pål Inge Nordgarden (styremedlem). Sekretær Grethe Solheim har flyttet og gikk dermed ut av styret i januar 2002. Varamedlem Anders Syltevik har fungert som sekretær etter dette.

Bjørg  Holmen har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Marcus Lindholm, Roy Brodin og Anne-Britt Dahl.

Styret har hatt 6 møter sammen med styret i Ursvik veilag i år 2001 og deltatt på Fellesvellets årsmøte

Det har ikke vært så mye aktivitet innen vellet i 2001, da det tradisjonen tro har vært veiene som har tatt det meste av tiden, og dette er nå tatt hånd om av Ursvik veilag.  Men noe kan nevnes

Det har vært arbeidet med Kystkulturstien, som ble offisielt åpnet 10. juni.  Informasjontavle og benk er satt opp ved danseplassen i Bukta.

Det er utgitt to eksemplarer av Ursvik Nytt.

Arbeidet med å få gjenreist Bryggehuset har pågått, og pågår.  Nærmere informasjon vil bli gitt på årsmøtet.

Det har vært gjort forsøk på å redusere rådyrbestanden i området, uten at dette har ført fram.