Innkalling
til
årsmøte/ekstraordinært årsmøte
i
Ursvik vel

Torsdag 27. juni 2002  kl. 19.00/19.05
i
Menighetshuset ved Skoklefall Kapell

 

Det innkalles herved til årsmøte/ekstraordinært årsmøte torsdag 27. juni 2002 kl.19.00/19.05 i Menighetshuset ved Skoklefall Kapell.

 

 

Saksliste:

 1. 1. Godkjennelse av innkallingen./Valg av ordstyrer og referent/Valg av to personer fra årsmøtet til å signere protokollen.
 2. 2. Godkjennelse av referat fra årsmøte 15. juni 2001.
 3. 3. Godkjennelse av regnskap for år 2001 med revisjonsberetning.
 4. 4. Styrets beretning for år 2001.
 5. 5. Endring av vedtektene.(Se vedlegg).
 6. 6. Kontoførsel for Båt og Vel (Se vedlegg)
 7. 7. Godkjennelse av velavgift for år 2002 og 2003 på kr. 150
 8. 8. Informasjon om Bryggehuset.
 9. 9. Informasjon om småbåtbryggen
 10. 10 Informasjon om ISI
 11. 11 Valg av styre.
 12. 12. Innkomne forslag

 

Saker som ønskes tatt opp under punkt 12. Innkomne forslag, må være styret, ved sekretær Anders Syltevik, Ursvikvei 37, i hende senest torsdag 20. juni 2002 . Alle kan få tilgang til de innkomne forslagene ved å henvende seg til sekretæren.