Regnskap 2005

Budsjett 2005

Budsjett 2006

Budsjett 2007

 

Inntekter

Inntekter

Inntekter

  Inntekter

 

 

(Vedtatt)

(Korrigert)

Velkontingent

20 100,00

19 500,00

19 500,00

20 400,00

Båtbrygge avgift

5 950,00

5 200,00

16 000,00

16 000,00

Renteinntekter

300,00

3 000,00

500,00

500,00

Sum inntekter

26 350,00

27 700,00

36 000,00

36 900,00

 

 

 

 

 

 

Utgifter

Utgifter

Utgifter

Utgifter

Nesodden velforbund

4 644,00

3 600,00

4 600,00

4 600,00

Kontorrekvisita

453,50

750,00

750,00

750,00

Porto og gebyrer

1 419,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

Årsmøte

1 585,00

500,00

500,00

500,00

Nøkler båtbrygge

0,00

 

 

 

Postkassestativ

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Avskrevet kont

900,00

 

 

 

Arbeid på vellets område

1 000,00

 

 

 

Utbedring båtbrygge

 

70 000,00

60 000,00

 

Båtbrygge Rammetillatelse

 

 

30 000,00

 

Sum utgifter

10 001,50

85 850,00

77 350,00

17 350,00

 

 

 

 

 

Overskudd

16 348,50

-58 150,00

-41 350,00

19 550,00

Egenkapital 3112

337 767,69

263 269,19

296 417,69

315 967,69

Kommentarer til budsjett og regnskap.

Regnskap 2005 :
Velkontingent inkluderer kr 1 050,- som er utestående og kr 300,- som er innbetalt for meget. Båtbrygge inkluderer kr 350,- som er betalt for mye.

Budsjett 2006 (korrigert)
Budsjettet som ble framlagt på forrige generalforsamling er korrigert for