Innkalling
til
årsmøte/ekstraordinært årsmøte
i
URSVIK VEL

Torsdag 22. juni 2006  kl. 20:00/20:05
i
Menighetshuset ved Skoklefall Kapell

 

Det innkalles herved til årsmøte/ekstraordinært årsmøte 22. juni 2006 kl. 20:00/20.05 i Menighetshuset ved Skoklefall Kapell.

 

 

Saksliste:

  1. 1. Valg av ordstyrer og referent.
  2. 2. Valg av to personer fra generalforsamlingen til å signere protokollen.
  3. 3. Godkjennelse av innkallingen.
  4. 4. Godkjennelse av referatet fra årsmøtet i 2005.
  5. 5. Styrets beretning for 2005.
  6. 6. Godkjennelse av regnskap for 2005 med revisjonsberetning.
  7. 7. Godkjennelse av båtbryggeprosjektet.
  8. 8. Godkjennelse av budsjett for 2007
  9. 9. Innkomne forslag.
  10. 10 Valg av styre.

 

Saker som ønskes tatt opp under punkt 9.  Innkomne forslag, må være styret, ved nestleder Roger Bjørnstad, Olavsvei 112, i hende senest torsdag 15. juni 2006. Alle kan få tilgang til de innkomne forslagene ved å henvende seg til nestlederen. Det er ingen innkomne forslag til vedtektsendringer.