I

Styrets beretning 2007

Styret har siden årsmøtet 28.juni 2007 bestått av Ove Morten Bjørnson (leder), Knut Næsje (nestleder), Thor-Åge Sundsby (sekretær), Bjørg Holmen(varamedlem/kasserer/forretningsfører), Åse Ulleberg (styremedlem), Nina Swann (styremedlem), samt Odd Morgan Fjogstad (varamedlem),
Monica Telle har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Lisbeth Wesman, Roger Bjørnstad og Pål Inge Nordgaarden.

Ursvik veilag har nå 131 betalende enheter.

Styret har hatt 6 styremøter i perioden, samt befaring av veiene med utførende entreprenør Frank Garder og representant fra styret.

Veiarbeid og planer
Det er lagt nytt bunn-og topdekke i Granliveien.
Etter vedtak på styremøte 4/7 er følgende utført:
Hull fylt i følgende veistrekninger:
Trygves vei fra Åsaveien til Knutsvei
Olavs vei fra Trygves vei til rundt svingen i Ursvikveien
Olavs vei fra Dags vei mot Oksval

Prøvesalting vil bli foretatt i 2008 i Åsaveien fra Trygves vei til Kåres vei.