Budsjett

Forstøtningsmur ved Olavs vei 64.
Gammel steinmur i tilknytning til Olavs vei er i ferd med å rase ut.  Styret befarte stedet 20/4-08 og anbefaler tiltak.
Ny forstøtningsmur antatt kostnad kr. 150.000.-.

Ursvikveien mot brygga.
Gammel steinmur er også her i ferd med å rase ut.  Estimert kostnad kr. 50.000,-.

Finansiering.
Det foreslås å heve veikontingenten med kr. 400,- i fire år frammover fra 2009.  Dette vil innbringe om lag kr. 200.000,- som vil bli øremerket til disse to prosjektene.


Budsjett og regnskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2009

Budsjett 2008

Regnskap 2007

Budsjett 2007

Regnskap 2006

Veikontingent

80000

kr 80 000,00

              77 400,00

kr 81 000,00

kr 74 416,52

Øremerket innbet.

52400

 

 

 

 

Andre inntekter

0

kr 0,00

                6 031,36

kr 8 000,00

kr 5 936,41

Sum inntekter

132400

kr 80 000,00

              80 352,93

kr 89 000,00

kr 80 352,93

 

 

 

 

 

 

Veivedlikehold

65000

kr 65 000,00

              59 663,45

kr 50 000,00

kr 47 718,64

Olavsveien 64

150000

 

 

 

 

Innkjøp veimateriell

5000

kr 3 000,00

                3 120,00

kr 3 000,00

kr 2 530,00

Andre utgifter

5000

kr 5 000,00

                3 316,46

kr 5 000,00

kr 5 603,09

Sum utgifter

225000

kr 73 000,00

              66 099,91

kr 58 000,00

kr 55 851,73

 

 

 

 

 

 

Resultat

-92600

kr 7 000,00

              17 331,45

kr 31 000,00

kr 24 501,20

Egenkapital 31.12

            (9 975,72)

kr 94 791,63

              82 624,28

kr 87 791,63

kr 65 292,83

 

 

 

 

 

 

For styret i Ursvik Veilag

Morten Bjørnson                                                                                 Knut Næsje
Leder                                                                                                 Nestleder        
(sign)                                                                                                  (sign)