Innkalling
til
årsmøte
i
URSVIK VEILAG

Torsdag 19. juni 2008  kl. 19:00
i
Menighetshuset ved Skoklefall Kapell

 

Det innkalles herved til årsmøte torsdag 19. juni 2008 kl. 19:00 i Menighetshuset, Skoklefall Kapell

 

 

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Valg av to personer fra årsmøtet til å signere protokollen
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Godkjennelse av referatet fra årsmøtet i 2007
  5. Styrets beretning for 2007
  6. Godkjennelse av regnskap for 2007 med revisjonsberetning
  7. Godkjennelse av grunnkontingent for 2009 med kr. 600,-
  8. Innkomne forslag
  9. Godkjennelse av budsjett for 2009 og utvidet kontingent for de neste fire år.
  10. Valg av styre

 

Saker som ønskes tatt opp under punkt 8. Innkomne forslag må være styret, ved leder Morten Bjørnson, Ursvikveien  82, i hende senest torsdag 12. juni 2008. Alle kan få tilgang til de innkomne forslagene ved å henvende seg til lederen. Det er ingen innkomne forslag til vedtektsendringer.