Årsregnskap Ursvik Veilag 2007

 

 

 

 

 

 

Inntekter

ÅR 2007

ÅR 2006

 

 

 

 

Veikontingent

 kr           77 400,00

 kr        74 416,52

 

 

 

 

Tilknytningsavgift

 kr                       -  

 kr          2 400,00

 

 

 

 

Ubetalt pr. 31.12.

 kr                       -  

 kr                   -  

 

 

 

 

Innbetalt purregebyr

 kr                397,60

 kr             254,00

 

 

 

 

Renteinntekter

 kr             5 633,76

 kr          3 282,41

 

 

 

 

Div. for meget innbetalt

 

 kr                   -  

 

 

 

 

Sum Inntekter

 kr           83 431,36

 kr        80 352,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 ÅR 2007

 ÅR 2006

 

 

 

 

Rep/vedlikehold av veiene

 kr           59 663,45

 kr        47 718,64

 

 

 

 

Innkjøp av sandkasser

 kr                       -  

 kr                   -  

 

 

 

 

Fyll av sandkasser

 kr             3 120,00

 kr          2 530,00

 

 

 

 

Edb-utstyr

 kr                       -  

 kr          2 428,25

 

 

 

 

Kontorrekvisita

 kr                609,95

 kr             115,50

 

 

 

 

Utgifter møter/generalforsamling

 kr                762,03

 kr             777,15

 

 

 

 

Nesodden Røde Kors

 kr                       -  

 kr             330,00

 

 

 

 

Porto

 kr             1 905,48

 kr          2 557,50

 

 

 

 

Bank og kred.omk/gebyr

 kr                  39,00

 kr          2 099,19

 

 

 

 

Gaver;blomster etc

 kr                       -  

 kr             445,50

 

 

 

 

Gebyr innkassobyrå

 kr                       -  

 kr                   -  

 

 

 

 

Innkommet tidl.avskrevet

 kr                       -  

 kr         (4 950,00)

 

 

 

 

Avskrevet kontingent tidligere år

 kr                       -  

 kr          1 800,00

 

 

 

 

Sum utgifter

 kr           66 099,91

 kr        55 851,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over-(+) Under (-) skudd

 kr           17 331,45

 kr        24 501,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva

2007

2006

 

 

 

 

Kasse

 kr                       -  

 kr                   -  

 

 

 

 

Bank

 kr           82 624,28

 kr        67 292,83

 

 

 

 

Ubetalt veiavgift

 

 kr          3 600,00

 

 

 

 

Sum aktiva

 kr           82 624,28

 kr        70 892,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

2007

2006

 

 

 

 

Egenkapital pr. 31/12

 kr           65 292,83

 kr        40 791,63

 

 

 

 

Resultat 2007

 kr           17 331,45

 kr        24 501,20

 

 

 

 

Sum egenkapital

 kr           82 624,28

 kr        65 292,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsk.bet veiavgift

 kr                       -  

 kr          5 600,00

 

 

 

 

Sum passiva

 kr           82 624,28

 kr        70 892,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URSVIK VEL

 kr          294 367,15

 

 

 

 

 

URSVIK VEI

 kr           82 624,28

DRIFTSKONTO

         1 526,58

 

 

 

 

 kr          376 991,43

SPAREKONTO

      375 464,85

 

 

 

Bankens saldo 31/12

             376 991,43

TOTALT

      376 991,43

 

 

 

Differanse

                       0,00