Styrets sammensetning etter årsmøtet 2008

Ove Morten Bjørnson (leder),
Knut Næsje (nestleder),
Thor-Åge Sundsby (sekretær),
Bjørg Holmen(varamedlem/kasserer/forretningsfører),
Åse Ulleberg (styremedlem),
Nina Swann (styremedlem),

samt Odd Morgan Fjogstad (varamedlem),

Monica Telle har vært revisor og valgkomiteen har bestått av Lisbeth Wesman, Roger Bjørnstad og Pål Inge Nordgaarden.