Budsjett  Veilaget

Regnskap 2011

Budsjett 2011

 Budsjett     2012   Vedtatt  

Budsjett 2012 Revidert

 Budsjett 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

 

 

Veikontingent

72.200

79.200

92.400

90.300

90.300

Veikontingent flerbruk

 

 

 

9.100

9.100

Omdisponering midler

20.000

40.000

 

 

 

Tilskudd velforbundet

15.612

 

 

 

 

Mva kompensasjon

  5.235

 

 

 

 

Innbetalt purregebyr

  1.374

 

 

 

 

Renteinntekter

  4.707

4.500

5.000

 

 

For mye innbetalt

 

 

 

 

 

Sum Inntekter

119.128

123.700

97.400

104.400

103.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

Generelt vedlikehold av veiene

 38.327

40.000

50.000

35.000

35.000

Større oppgraderinger

 31.625

35.000

30.000

35.000

35.000

Oversvømmelse Ursvikveien

 42.077

 

 

 

 

Innkjøp av sandkasser

 

 

 

 

 

Fyll av sandkasser

  1.395

3.000

3.000

1.500

1.500

Edb-utstyr

 

 

 

 

 

Kontorrekvisita

    981

1.500

1.500

1.000

1.000

Utgifter møter/generalforsamling

  1.762

1.500

1.500

2.000

2.000

Nesodden Røde Kors

 

 

 

 

 

Porto

  1.681

2.000

2.000

1.700

1.700

Gaver;blomster etc

    296

 

 

 

 

Gebyr innkassobyrå

 

 

 

 

 

Innkommet tidl.avskrevet

 

 

 

 

 

Innkjøp diverse

 

5.000

5.000

 

 

Akseltrykk skilt

 

 

 

20.000

 

Tilbakeføring til avsetning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrevet kontingent

 

 

 

 

 

Sum utgifter

118.147

88.000

93.000

96.200

76.200

 

 

 

 

 

 

Over-(+) Under (-) skudd

    981

35.700

4.400

7.200

27.200

 

 

 

 

 

 

 

År 2011

År 2011

År 2012

År 2012

År 2013

Egenkapital pr. 01/01

113.301

113.301

201.801

147.082

231.082

Resultat

    981

35.700

4.400

7.200

27.200

Øremerket avsetning

 32.800

52.800

52.800

76.800

0

Sum egenkapital 31/12

147.082

201.801

259.001

231.082

258.282