Innkalling
til
årsmøte/ekstraordinært årsmøte
i
URSVIK VEILAG

Fredag 25. mai 2012 kl. 19:00/19:05
i
Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

 

Det innkalles herved til årsmøte/ekstraordinært årsmøte 25. mai 2012 kl. 19:00/19:05 i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke.

 

 

Saksliste:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Godkjennelse av sakslisten.
 3. Valg av ordstyrer og referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 5. Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2011.
 6. Styrets beretning for 2011.
 7. Godkjennelse av regnskap for 2011 med revisjonsberetning.
 8. Vedtektsendringer paragraf 8
 9. Innkomne forslag.
 10. Medlemskontingent for 2012.
 11. Godkjennelse av revidert budsjett for 2012 og budsjett 2013.
 12. Valg av styre.

 

Saker som ønskes tatt opp under punkt 9, innkomne forslag, må være styret, ved leder Morten Bjørnson, (Tores vei 5B, 0687 Oslo )( vedlikehold@gmail.com ) i hende senest fredag 18. mai 2012. Alle kan få tilgang til de innkomne forslagene ved å henvende seg til lederen. Styret fremmer forslag til vedtektsendringer.

 

 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende sin mailadresse til styrets leder.  Dette for at vi lettere kan oversende f.eks innkallelse samt annen informasjon.