Årsregnskap Ursvik Veilag 2011

 

 

 

Inntekter

ÅR 2011

ÅR 2010

 

Veikontingent

 kr  72 200,00

 kr 78 200,00

 

Overført fra avsatt

 kr  20 000,00

 

 

Tilknytningsavgift

 kr   -  

 kr   -  

 

Tilskudd Velforbundet

 kr  15 612,00

 kr 12 500,00

 

MVA kompensasjon

 kr   5 235,00

 kr   4 067,00

 

Innbetalt purregebyr

 kr   1 374,92

 Kr     816,20

 

Renteinntekter

 kr   4 707,00

 kr   3 281,90

 

Div. for meget innbetalt

 

 

 

Sum Inntekter

 kr 119 128,92

 kr 98 865,10

 

 

 

 

 

Utgifter

 ÅR 2011

 ÅR 2010

 

Rep/vedlikehold av veiene

 kr  38 327,11

 kr 74 189,96

 

Utvidelse Dalsbergstien

 kr  31 625,00

 kr   -  

 

Oversvømmelse Ursvikveien

 kr  42 077,84

 kr   -  

 

Drenering Olavs vei

 kr   -  

 kr 30 412,50

 

Skilting akseltrykk

 kr   -  

 kr 11 553,75

 

Fyll sandkasse

 kr   1 395,00

 kr   -  

 

Edb-utstyr

 kr   -  

 kr   -  

 

Kontorrekvisita

 kr     981,75

 Kr     942,65

 

Utgifter møter/generalforsamling

 kr   1 762,64

 Kr     575,14

 

Nesodden Røde Kors

 kr   -  

 Kr   -  

 

Porto

 kr   1 681,23

 Kr   1 754,50

 

Bank og kred.omk/gebyr

 

 Kr   -  

 

Gaver;blomster etc

 kr     296,73

 

 

Gebyr innkassobyrå

 kr   -  

 kr   -  

 

Innkommet tidl.avskrevet

 kr   -  

 kr   -  

 

Avskrevet kontingent tidligere år

 kr   -  

 kr   -  

 

Sum utgifter

 kr 118 147,30

 kr 119 428,50

 

 

 

 

 

Over-(+) Under (-) skudd

 kr     981,62

 kr(20 563,40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse

 

 

 

Aktiva

2011

2010

 

Kasse

 kr   -  

 kr   -  

 

Bank

 Kr 147 082,66

 kr113 301,04

 

Ubetalt veiavgift

 

 

 

Sum aktiva

 kr 147 082,66

 kr 113 301,04

 

 

 

 

 

Passiva

2011

2010

 

Egenkapital pr. 31/12

 Kr 113 301,04

 kr 81 064,44

Totalt

Avsatt mur Olavsvei/Ursvikveien

 Kr  32 800,00

 kr 52 800,00

 kr137 600,00

Resultat 2011

 kr     981,62

 kr(20 563,40)

 

Sum egenkapital

 kr 147 082,66

 kr 113 301,04

 

Leverandørgjeld

 

 

 

Sum passiva

 kr147 082,66

 kr113 301,04

 

URSVIK VEL

 kr209 809,96

 

2 011

URSVIK VEI

 kr147 082,66

DRIFTSKONTO

   356 892,62

 

 kr356 892,62

SPAREKONTO

      -  

Bankens saldo 31/12

   356 892,62

TOTALT

   356 892,62

Differanse

      -