Styrets sammensetning etter årsmøtet 2012 er :

Morten Bjørnson. Leder Valgt for to år. På valg igjen i 2014
Fredriks Tolfsby. Nestleder På valg i 2013
Åse Ulleberg. Styremedlem Valgt for to år. På valg igjen i 2014
Bjørn Arild Solheim Styremedlem Valgt for to år. På valg igjen i 2014
Knut Næsje  Sekretær På valg i 2013
Nina Swann Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013
Tom Lerdal Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2013

 

Monica Telle vil være revisor og valgkomiteen vil være Knut Næsje og Bjørn Teige .

Knut Næsje vil fungere som kasserer/forretningsfører.