Innkallingen til årsmøtet 2013 kan lastes ned herfra

og

innkalling stiftelse av nytt veilag kan lastes ned herfra

 

Referat fra årsmøtet i Ursvik veilag BA kan lastes ned herfra

Referat fra stiftelsesmøte i Ursvik veilag kan lastes ned herfra