Budsjett Vellet

 Regnskap 2012

 Budsjett 2012

Budsjett 2013    Vedtatt

 Budsjett 2013    revidert

 Budsjett 2014

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

 

 

Velkontingent

20 550

21 000

20 700

20 700

63 000

Båtbrygge avgift

13 000

15 000

13 000

13 000

 

Mva kompensasjon

9 888

 

 

 

 

Gebyrinntekter

0

 

 

 

 

Renteinntekter

5 186

5 000

5 000

5 000

5 000

Depositum nøkler

0

 

 

 

 

Sum inntekter

48 624

41 000

38 700

38 700

68 000

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

Vedl.hold gml brygge

68 068

55 000

1 000

4 000

4 000

Nytt bryggeanlegg

0

15 000

10 000

10 000

10 000

Utgifter til reguleringsplan

 

15 000

10 000

5 000

5 000

Kontorrekvisita

1 005

2 000

1 000

1 000

1 000

Porto, gebyrer

1 575

2 000

2 000

2 000

2 000

Møter, generalforsamling

2 174

1 500

1 500

1 500

1 500

Olsok/ St.Hans fest

5 041

4 000

1 500

1 500

1 500

Oppgradering gangstier

 

 

 

40 000

40 000

Nesodden velforbund

3 150

3 150

3 150

3 150

3 150

Rister i Brattbakken

23 625

 

 

 

 

Gaver, blomster

461

 

 

500

500

ISI-banen

0

 

1 000

1 000

1 000

Regnskapshonorar

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

Rekkverk Brattbakken

0

 

 

 

 

Utbedring Ris-trappen/Brattbakken

0

 

 

 

 

Arbeid på vellets område/Postkasse

3 650

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Sum utgifter

112 124

101 025

34 525

73 025

73 025

 

 

 

 

 

 

Over(+) under(-) skudd

-63 500

-60 025

4 175

-34 325

-5 025

 

 

 

 

 

 

 

År 2012

År 2012

År 2013

År 2013

År 2014

Egenkapital 01/01

209 809

209 809

146 309

146 309

111 984

Forskuddsbetalt kontingent

0

 

 

 

 

Overskudd(+) Underskudd(-)

-63 500

-5 500

4 175

-34 325

-5 025

Egenkapital 31/12

146 309

204 309

150 484

111 984

106 959