Innkalling
til
årsmøte/ekstraordinært årsmøte
i
URSVIK VEL
Fredag 24. mai 2013 kl 19:00/19:05
I
Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Det innkalles herved til årsmøte/ekstraordinært årsmøte 24. mai 2013 kl. 19:00/19:05 i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke.

 

Saksliste:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Godkjennelse av sakslisten.
 3. Valg av ordstyrer og referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 5. Godkjennelse av protokollen fra Årsmøtet i 2012.
 6. Styrets beretning for 2012.
 7. Godkjennelse av regnskap for 2012 med revisors beretning.
 8. Informasjon om vann og avløpssituasjonen/framtidsutsikter
 9. Informasjon om Båtbryggen.
 10. Informasjon om Velets hjemmeside
 11. Innkomne forslag.
 12. Godkjennelse av revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014.
 13. Valg av styre.

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 11. – Innkomne forslag - må være Styret v/Knut Næsje, Haraldsvei 13, 1450 Nesoddtangen, skriftlig; evt. til e-post adr knnaesje@online.no , ( mobil. 901 53 369) i hende senest fredag 17. mai 2013. Alle kan få tilgang til evt. innkomne forslag ved henvendelse til lederen.

 

Informasjon til våre medlemmer

I framtiden vil velet legge ut generell informasjon på sine hjemmesider. (http://ursvik.inngangen.com/) Generell informasjon vil også bli sendt ut som e-post.  Vi ber derfor våre medlemmer oppgi e-postadresse, evt si ifra om de vil motta informasjonen pr brev.  Si ifra på årsmøtet, fortell det til et av styremedlemmene, send et kort eller brev til et av styremedlemmene, legg en lapp i postkassen til et av styremedlemmene eller send en e-post til ursvik.vel@gmail.com