Årsregnskap Ursvik vel 2012

Inntekter

 ÅR 2012

 Ursvik Vel

 Båtbrygga

 ÅR 2011

Velkontingent

20 550,00

20 550,00

0

20 700,00

Båtplassleie

13 000,00

 

13 000,00

14 500,00

Salg Boken om Ursvik

0,00

0

 

550

Renteinntekter

5 184,95

3 456,60

1 728,35

7 679,00

Depositum Nøkler Båtbryggen

0,00

0

0

350

Gebyrinntekter

0,00

0

0

253,08

MVA kompensasjon

9 887,54

9817,53

70,01

 

Sum Inntekter

48 622,49

33 824,13

14 798,36

44 032,08

 

 

 

 

 

Utgifter

 ÅR 2012

 Ursvik Vel

 Båtbrygga

 ÅR 2011

Vedl.hold gml brygge

68 067,50

0

68067,5

        -  

Nytt bryggeanlegg

0,00

0,00

0

3 875,00

Kontorrekvisita

1 005,53

670,35

335,18

803,25

Porto

1 575,00

1050

525

1 355,77

Møter, generalforsamling.

2 173,51

1449

724,51

1 442,16

Olsok fest

5 040,80

5040,8

 

630,9

Nesodden velforbund

3 150,00

2 100,00

1050

6 950,00

Forretningsfører

3 375,00

3375

0

0

Gaver, blomster etc

461,25

307,5

153,75

242,77

Brattbakken og Ristrappen

23 625,00

23 625,00

0

69 540,00

Rekkverk i Brattbakken

0,00

0,00

0

3 680,00

Utgifter ISI

0,00

0,00

0

15 000,00

Postkasse stativ

3 650,00

3 650,00

0

5 976,25

Sum utgifter

112 123,59

41 267,65

70 855,94

109 496,10

 

 

 

 

 

Over-(+) Under (-) skudd

-63 501,10

-7 443,52

-56 057,58

-65 464,02

 

 

 

 

 

Balanse

 

 

 

 

Aktiva

2012

2011

 

 

Kasse

        -  

        -  

 

 

Bank

147 454,80

209 809,96

 

 

Ubetalt velkontigent

300

        -  

 

 

Sum aktiva

147 754,80

209 809,96

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 Total 2012

 Ursvik vel

 Båtbrygga

 

Egenkapital pr. 31/12 2011

209 809,96

106 912,38

102 897,58

 

Kortsiktig gjeld

5 000,00

5 000,00

 

 

Resultat 2012

-63 501,10

-7 443,52

-56 057,58

 

Sum egenkapital

151 308,86

104 468,86

46 840,00

 

Leverandørgjeld

        -  

 

 

 

Sum passiva

151 308,86

104 468,86

46 840,00

 

Totalt har Vellet pr. 31/12-2012 lagt ut til nytt bryggeanlegg kr. 46 862,50

Dette beløpet refunderes når/hvis bryggeanlegget bygges.