Styrets sammensetning etter årsmøtet 2013

Grethe Solheim Leder, Valgt for 2 år På valg i 2015
Åse Ulleberg Nestleder På valg i 2014
Nina Swann. Styremedlem Valgt for 2 år På valg i 2015
Pål Hogne Djuve Styremedlem På valg i 2014
Knut Næsje Sekretær Valgt for 2 år På valg i 2015
Fredrik Tolfsby Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2014
Carina Syversen Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2014
Morten Bjørnson Varamedlem Valgt for 1 år På valg i 2014

Monica Telle vil være revisor og valgkomiteen vil være Knut Næsje og Bjørn Teige .

Knut Næsje vil fungere som kasserer/forretningfører