Innkallingen til årsmøtet 2015 kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet i velet kan lastes ned herfra Ikke tilgjengelig nå

Lover for Ursvik vel kan lastes ned herfra

Innkommet forslag til vedtak punkt 9 kan lastes ned herfra