Innkallingen til årsmøtet 2015 kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet i veilaget blit lagt ut etter møtet

Vedtekter for Ursvik veilag fra 26. november 2012 kan lastes ned herfra

Nye vedtekter kan lastes ned herfra

Langtidsplan kan lastes ned herfra

Spørsmål til styret i Ursvik veilag fra Grethe Solheim kan lastes ned herfra