Innkallingen til årsmøtet 2016 kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet 2015 i veilaget kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet 2016 i veilaget kan lastes ned herfra

Revidert budsjett for 2016 kan lastes ned herfra

Vedtekter for Ursvik veilag fra 5. juni 2016 kan lastes ned herfra