Innkalling
til
årsmøte/ekstraordinært årsmøte
i
URSVIK VEL
Torsdag 30. September 2021 kl 18.00 - 19.00
i
Menighetshuset ved Skoklefall Kirke


Styret i Ursvik vel innkaller til årsmøte og ønsker alle medlemmer i vellet velkommen til årsmøtet.
Følgende skal behandles på årsmøtet
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av protokollfører
3. Velge to personer som skal skrive under protokollen
4. Godkjenne innkallingen, saksliste og telle fullmakter
5. Behandle styrets årsberetning
6. Behandle årsregnskapet
7. Behandle styrets arbeidsplan
8. Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer
9. Fastsettelse av kontingent for 2022
10. Vedta revidert budsjett for 2021 og budsjett for 2022
11. Valg av styreleder
12. Valg av styremedlemmer og andre komiteer
13. Valg av revisor
14. Velge tre medlemmer til valgkomiteen
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet. Sakspapirer med eventuelle innkomne forslag sendes ut senest en uke før årsmøtet. Saker som ønskes tatt med til årsmøte sendes til
ursvik.vel@gmail.com.

NB! På grunn av COVID 19 er det nødvendig med påmelding til årets årsmøte. Påmelding må skje senest innen mandag 27.september. Ved stor deltagelse kan det bli nødvendig å flytte arrangementet til andre lokaler for å kunne overholde statlige retningslinjer med tanke på smittevern. For å kunne møte til årsmøtet må en være symptomfri og ikke i karantene. Påmelding ved å sende e-post til ursvik.vel@gmail.com eller ved direkte kontakt med et av styrets medlemmer.
Vel møtt til årsmøtet 2021
Styret Ursvik vel