Ursvik vel 100 år
Ursvik vel ble stiftet 23.juli 1920. Styret har derfor satt av ekstra penger i budsjettet for 2021 til å holde en fest til ære for jubilanten.
Lys på stien
Det er planlagt å finne en løsning for å få på plass bedre lys på stien mellom Trygves vei og Steinerskolen.
Danseplattingen i Ursvikbukta
Styret skal undersøke nærmere hvem som eier danseplattingen i Ursvikbukta. Plattingen ligger på kommunal eiendom, men eies kanskje av velet. Om noen i velet har nyttig informasjon om saken er det fint om styret får beskjed.
IS på ISI-banen
Styret skal se på mulighet for å lage en liten skøytebane på ISI-banen til vinteren. Tenkes gjennomført i samarbeid med ISI-styret og Hellvikskog vel.