Protokoll for
årsmøte/ekstraordinært årsmøte i
URSVIK VEL
Torsdag 30. September 2021 kl 18.00 - 19.00
i Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Referat fra årsmøtet 2021 kan lastes ned herfra