Styrets sammensetning etter årsmøtet 2021 er:

Hva Hvem Valgt På valg
Leder Magnus Fjogstad 2021 2022
Nestleder Alexander Meltzer 2020 2022
Styremedlem Gudrun R. Skjælaaen 2020 2022
Styremedlem Terje Haug 2020 2022
Styremedlem Ingrid Glad Fredriksen 2021 2022
Varamedlem 2021 2022
Varamedlem 2021 2022