Innkallingen kan lastes ned i sin helhet som PDF. Innholdet av de forskjellige punktene er lagt inn under menyen over.

Sakspapirer til årsmøtet 2022 kan lastes ned

HERFRA

Referat fra årsmøtet i Ursvik vel 2021 kan lastes ned herfra

Vedtekter for Ursvik vel kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet 2022 kan lastes ned når det foreligger

INNKALLING