Innkallingen kan lastes ned i sin helhet som PDF. Innholdet av de forskjellige punktene er lagt inn under menyen over.

Innspill fra Ursvik Vel til oppstart regulering for Oksval-Ursvik kan lastes ned herfra

Batbrygga årsmøtesak 2023 kan lastes ned herfra

Eiendom i bukta sak årsmøtet 2023 kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet i Ursvik vel 2022 kan lastes ned herfra

Vedtekter for Ursvik vel kan lastes ned herfra

Referat fra årsmøtet 2023 kan lastes ned når det foreligger

INNKALLING