INNBYDELSE

TIL

90 ÅRS MARKERING
http://cacia.files.wordpress.com/2008/03/celebrate.jpg
Sett av dagen lørdag 26. Juni 2010

 da arrangeres det fest for Ursvik Vel’s medlemmer.
Festen holdes i NIF’s lokaler ved Berger banen,
og vi starter kl 18.00             

Det serveres koldtbord
http://collegeishard.tv/blog/BQT-BIR-CELEBRATION.jpgmed vin/øl eller mineralvann http://collegeishard.tv/blog/BQT-BIR-CELEBRATION.jpg

Kake og kaffe m/avec

Musikk

                                  

Ursvik Vel er 90 år, stiftelses dato 23/7-1920

I den anledning ønsker styret å holde en liten markering.

Vi ber om bindende forhåndsinnbetaling av kr. 150,-
pr. person som ønsker å delta.

Beløpet innbetales innen den 1.juni
til konto 9235.23.34075
Merk innbetalingen 90 års markering
og ønsket drikke til maten.

 

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN
OG HÅPER PÅ STOR DELTAGELSE

 

Hilsen styret i Ursvik Vel
Drikke utover til maten tas med etter eget ønske.