Oversikt over LNF området på Ursvik

Begynner vi i nord og jobber oss sydover, så kan du se på kartene under. Bildene kommer opp i separate vinduer eller tagger.

Det er sett fra sjøsiden og inn i landet. LNF området er markert med grønt.

Eigils vei Ursvik brygge Ursvikstrand Bukta

Ursvikveien

nord

Ursvikveien sør ISI
Eigils vei

Kartene er kommet fram ved å legge arealplanen på topp av kart med gårds og bruksnummer.

Data er hentet fra Follokart

Oversiktskart over Ursvik