Mandat fra Årsmøtet 2009

Åse Tea Bachke, Einar Krog Grimsgaard, Ola Eldøy og Knut Næsje ble foreslått som deltagere i et panel for å se på regulering, vann og avløp for Urvik og dets beboere.

Oppgaven blir å samle informasjon og gjøre noen kvalifiserte uttalelser på hva som vil være i Ursviks beboeres interesse i forhold til utspillet Nesodden Kommune kom med 17.06.09.

 

NB NB
Høringfristen er utsatt til 11. september 2009
NB NB