Oversiktskart som viser hvilke områder som er medtatt i planen

-NB- LNF området er ikke foreslått å få offentlig vann -NB-

Hele notatet kartet er hentet fra er her

oversiktskart