Siste nytt i saken

Styret hadde bedt Reidun Isachsen fra Nesodden kommune om å komme og orientere om vann og avløpssituasjonen på årsmøtet 2012. Dette blir det dessverre ikke noe av, fordi :

 

Som dere jo vet ble det gjennom hovedplanen besluttet å starte planlegging i løpet av 2011, men p.g.a. kompleksiteten på området er dette dessverre ikke igangsatt. Områdeplanen for Ursvik har vært tatt opp administrativt og med politikerne i flere anledninger. Det er imidlertid et behov for å gjøre en grundigere analyse av området, enten som en egen mulighetsstudie eller som et ledd i områdeplanen. Kommunen utarbeider nå en planstrategi som skal vedtas i september, og som beskriver hvilke planer kommunen skal utarbeide. Jeg kommer til å melde denne inn som et behov.

I og med at det ikke er igangsatt noe her ennå, føler jeg heller ikke at det er noen grunn til at jeg er tilstede på møtet i generalforsamlingen. Jeg skal holde deg orientert i forhold til planstrategien og oppstart av områdeplan, og må bare beklage at det ikke har latt seg gjøre å følge framdriften i hovedplanen på dette området. Jeg ser at behovet er stort.

 

Det er blitt utformet et forslag til reguleringsbestemmelser for Ursvik. Disse ble sendt ut sammen med innkallingen 2012, og kan hentes her. De vil bli tatt opp til diskusjon på årsmøtet i den grad det er behov for det. Det er også laget en egen blog hvor det er mulig å komme med synspunkter.