Ursvik vels uttalelse i forbindelse med høringen kan lastes ned

her

Kommunens behandling av saken i Kommunestyret 29. oktober 2009 kan hentes

herfra

Her ligger all den dokumentasjon du måtte ønske