Vedtaket fattet i 2009 ble

Ursvik løses på følgende måte:


· Eiendommene innenfor det framtidige reguleringsområdet knyttes til kommunalt
ledningsnett
· Eiendommene som ligger innenfor LNF-området i øst kan opprettholde separate
løsninger

Det betyr at forslaget om offenlig vann nord for Kåresvei/Granliveien utvides til hele Ursvik utenfor LNF-området.

 

Dette var det opprinnelige

Ursvik løses på følgende måte:
• Eiendommene innenfor det framtidige reguleringsområdet, som ligger nord for og
langs med Kåres vei og Granliveien, knyttes til kommunalt VA-ledningsnett, figur 9.
• I resterende deler av reguleringsområdet gjennomføres en midlertidig opprydning med
separate VA-anlegg. Dersom rekkefølgebestemmelsene imidlertid er tenkt opphevet
før det har gått 15 – 20 år, må dette området også knyttes til VA-ledningsnett.
• Eiendommene som ligger innenfor LNF-området i øst kan opprettholde separate
løsninger.